Doelstelling VvE&B

De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de eigenaren en de bewoners van de Noordstraat te Tilburg, alsmede de belangen van de overige leden die hun adres niet aan de Noordstraat hebben.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
     –     het stimuleren van ontwikkelingen welke het woongenot van de bewoners en de leefbaarheid van de Noordstraat in stand houden en of vergroten;
     –     het ontwikkelen van initiatieven;
     –     overleg met de gemeente, andere overheidsinstellingen en andere instanties met betrekking tot zaken die de Noordstraat of de directe omgeving aangaan;
      –     het ondernemen van acties en het zonodig voeren van juridische procedures met betrekking tot voornemens, beleidsplannen, vergunningen en/of besluiten van de gemeente en/of andere overheden en/of derden die de belangen van de leden schaden;
     –     het creĆ«ren van een breed draagvlak (door actieve ledenwerving).